Vägen mot Tärby

IMG 0144


© Per och Helen Flensburg 2012