Vårt hus

Här är ett antal bilder från vårt hus och dess omgivningar, tagna vid olika tillfällen förhoppningsvis under årens lopp! Klicka på bilden för större format. Genom att klicka på pilarna kan du sedan gå framåt eller bakåt. Prickarna i mitten leder tillbaka till denna sidan. Bilderna ligger stort sett i tidsordning, efter 29 jan 2012. Dessförinnan bilder på huset utifrån.

© Per och Helen Flensburg 2012