Här går vägen till Tärby och därifrån vidare ut i världen

IMG 0142


© Per och Helen Flensburg 2012