Intro

Sex personer utgörande tre familjer åkte till tillsammans Portugal i juni 2014. Det var Per (jag, som skriver detta) och Helen, Gert och Helena och Finn och Birgit. Tanken med resan var att prova viner i Douro-dalen. Dessa har nämligen blivit väsentligt bättre på senare år och vi ville kontrollera om det stämde. Det gjorde det inte

Om Douro-dalen kan man läsa här.

© Per Flensburg 2015